Aineiston tiedot

Tekijä (t):Aho, Teija
Piironen, Jorma
Pursiainen, Markku
Aineiston nimi:Avain viljeltävien taimen-, harjus- ja siikaemokalastojen geneettiseen tietokantaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyssä
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536423/raportti253.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:DNA, genetiikka, kalanviljely, monimuotoisuus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:23+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-369-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 253 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesiviljelyn tulosyksikkö on viime vuosina yhteistyössä Helsingin yliopiston Ekologian ja systematiikan laitoksen Populaatiobiologian osaston tutkijaryhmän kanssa selvittänyt DNA-mikrosatelliittitekniikan avulla viljelyssä olevien emokalastojen perinnöllistä monimuotoisuutta ja kantojen sisäisiä ja välisiä perinnöllisiä eroja. Laajassa työssä on syntynyt paljon viljelyssä ja kalavesien hoidossa käyttökelpoista tietoa kantojen tilasta ja säilyttämisen edellytyksistä. Kerättyä tietoutta hyödynnetään toiminnassa ja myös täydennetään sähköisessä muodossa tallennetun tietokannan avulla, mutta osia siitä julkaistaan myös perinteisessä paperisessa muodossa. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan viljelysäilytyksessä olevien kalalajien ja –kantojen geneettisen tietokannan perusteita ja rakennetta sekä viljelyssä käytettäviä menettelytapoja perinnöllisen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Koska vesiviljelyn merkitys kantojen säilyttämisessä perimältään mahdollisimman laajoina on suuri, kirjoitukseen on sisällytetty myös termistöä ja käytettyjen mittaristojen esittelyä. Raportti on ensimmäinen sarjassa, jonka seuraavat osat tulevat käsittämään omina niteinään viljelyssä olevien taimenkantojen, harjusten ja siikakantojen emokalastojen vuosituhannen vaihteen molemmin puolin tehtyjen mikrosatellitti-DNA –kartoitusten tulokset.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; F-Kalanviljely, kalankasvatus