Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Lempinen, Pasi
Leinonen, Kalevi
Aineiston nimi:Vantaanjoen ja Nuijajoen koskikunnostusten seuranta
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536421/raportti255.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:harjus, kalalajit, kirjolohi, kosket, kyselytutkimus, sähkökoekalastus, taimen
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:27+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-372-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 255 Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on tehty runsaasti koskikunnostuksia. Tarkoituksena on ollut esimerkiksi uittojen vuoksi perattujen koskiuomien ennallistaminen mm. lohikalojen kutu- ja poikastuotantoalueiksi sekä kalastusolosuhteiden parantaminen. Vaikka kunnostuksia on tehty paljon, niiden vaikutuksista kalastoon on vähän tietoa. Vantaanjoella ja Karjaan joen vesistössä tehtyjen kunnostusten vaikutuksia alettiin tutkia Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhteisprojektina. Hankkeen rahoittajina toimivat myös Uudenmaan liitto, Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskus ja Virtavesien hoitoyhdistys. Seurantakohteina olivat Vantaanjoen Myllymäenkoski ja Nukarinkoski sekä Nuijajoen Korkeakoski Karjaanjoen vesistöalueella. Kyseisillä koskilla tehtiin vuosina 1996-1997 laajat koskikunnostukset, jotka sisälsivät kiveyksiä, kutusoraikkojen perustamisia ja nousuesteiden poistoja sekä kalateiden rakentamisia.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja