Aineiston tiedot

Tekijä (t):Oinonen, Tero
Saura, Ari
Aineiston nimi:Vantaanjokisuuhun istutettujen meritaimenten kalastus 1990-luvulla Carlin merkintöjen perusteella
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536417/raportti259.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Carlin-merkintä, kalanistutus, kalastus, meritaimen, Suomenlahti, Vantaanjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:29+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-378-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 259 Tutkimus perustuu Tero Oinosen opinnäytetyöhön, joka valmistui Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutissa vuonna 2001. Tutkimuksessa käsitellään Vantaanjokisuuhun vuosina 1990-2000 istutettuja merkittyjä meritaimenen vaelluspoikasia. Osassa tuloksia tutkimusvuodet on jouduttu rajaamaan vuosiin 1990-1997, koska silloin kaikki istukkaat ovat viettäneet meressä vähintään neljä kesää. Tutkimuksessa on keskitytty istutusten tuottamaan saaliiseen sekä pyyntimuotojen kehitykseen. Tarkastelun kohteena on myös istukkaiden vaellukset ja saaliiden jakautuminen Suomenlahden kalastusalueiden kesken...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja