Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2001
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536415/raportti261.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalahoitovelvoite, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2002
Sivumäärä:26+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-382-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 261 Espoon kaupunki sai luvan Leppävaaran läpi kulkevan Monikonpuron osittaiseen siirtämiseen ja pääosin putkessa kulkevan uuden uoman rakentamiseen Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksellä vuonna 1999. Alkuvuodesta 2001 puron uomaa siirrettiin noin 900 metrin matkalla Leppävaaran uuden liikekeskuksen alueella. Noin 500 metriä uudesta uomasta kulkee maanalaisissa tunneleissa ja loput avouomina rakennetuissa koskissa ja kanavissa. Vesioikeuden päätös sisälsi lupamääräyksiä, joiden mukaan mm. hankkeen vaikutuksia kalastoon on seurattava viiden vuoden ajan. Seurantaa toteutetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Ohjelma sisältää kalasto- ja pohjaeläinosan. Pohjaeläimet otettiin mukaan tarkkailuun, koska ne ovat tärkeää ravintoa kaloille. Kalastonäytteet kerätään sähkökoekalastusmenetelmällä ja pohjaeläinnäytteet potkuhaavimenetelmällä. Vuonna 2001 sähkökoekalastusalueita oli 8 kpl. Näistä kaksi sijaitsi puron siirretyssä uomassa, ja loput siirtoalueen ulkopuolella. Toimenpidealueen alapuolella kalastoon kuuluivat ahven, hauki, salakka, seipi, särki, kolmipiikki ja kymmenpiikki. Uuteen avouomaan oli noussut samoja lajeja kuin alempanakin esiintyi...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja