Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Colpaert, Alfred
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Metsänkäsittelyjen ja lumiolosuhteiden vaikutus porojen laidunten käyttöön Ivalon paliskunnassa
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536653/metsankasittelyjen_ja_lumiolosuhteiden_vaikutus_porojen_laidunten_kayttoon_ivalon_paliskunnassa_nro_271.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Ivalo, metsätalous, paliskunnat, porot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:39+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-395-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 271
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; C-Porot, poronhoito