Aineiston tiedot

Tekijä (t):Alapassi, Tarja
Salminen, Matti
Pönni, Jukka
Ikonen, Erkki
Eskelinen, Unto
Juntunen, Keijo
Aineiston nimi:Minkä ikäisinä lohenpoikaset kannattaa istuttaa Kymijokeen?
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536657/raportti278.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanistutus, kalanpoikaset, Kymijoki, lohi, vaelluskalat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:16
ISBN/ISSN:951-776-403-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 278 Tutkimuksessa selvitettiin merkintäkokeiden avulla eri-ikäisten lohenpoikasten soveltuvuutta Kymijoen lohikannan hoitoon. Tavoitteena oli löytää taloudellisesti tuottoisin ikävaihtoehto. Tutkimus perustui kahteen merkintäkoesarjaan. Ensimmäisessä (1987-1989) verrattiin 2- ja 1-vuotiaita vaelluspoikasia ja 1-vuotiaita jokipoikasia, toisessa (1992-1994) 2-vuotiaita vaelluspoikasia ja 1- ja 2-kesäisiä jokipoikasia. Istutusiällä oli suuri vaikutus istutusten saalistuottoon. Jos 2-vuotiaiden vaelluspoikasten saalistuottoa (saaliin yksilömäärää) suhteessa istutusmäärään merkitään indeksiluvulla 100, saivat muut ikäryhmät indeksiluvuikseen vastaavasti: 1-vuotiaat vaelluspoikaset 52, 2-kesäiset jokipoikaset 45, 1-vuotiaat jokipoikaset 37 ja 1-kesäiset jokipoikaset 23...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja