Aineiston tiedot

Tekijä (t):Ahvonen, Anssi
Honkanen, Asmo
Aineiston nimi:Kalatalousbarometri 2003 : Elinkeino ja kuluttajat
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536645/raportti280.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, elinkeinot, kalatalous, kalatalousalueet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:23
ISBN/ISSN:951-776-406-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 280 Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon ja kuluttajien näkemyksiä kalasta ja kalan tarjonnasta. Sekä elinkeinolta että kuluttajilta tiedusteltiin yleisten kalaan liittyvien mielikuvien lisäksi kalatuotteiden alkuperäkysymyksiä, tuotteisiin liittyviä epäkohtia ja uusien kalatuotteiden kysyntänäkymiä. Elinkeino jakautui kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Pelkästään kuluttajilta tiedusteltiin vastaajan omakohtaista kalan käyttöä, kalaruokien valmistamista ja kalastusharrastusta sekä kalaan liittyviin tuotteisiin kohdistuvia ostoaikeita. Tulokset perustuvat yhteensä noin 300 yrityksen ja 2200 kuluttajan otokseen. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla helmikuussa vuonna 2003. Suomalaiset ovat kalanystäviä. Vain muutama prosentti ilmoittaa, ettei syö kalaa lainkaan. Myös kalan käsittely on suomalaisille tuttua. Neljä viidestä valmistaa itse kalaruokia tuorekalasta. Yli puolet suomalaista ilmoittaa kalastavansa ainakin joskus. Kalan käyttöön, valmistamiseen ja kalastamiseen liittyvät muutokset vuosien välillä ovat olleet vähäisiä...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja