Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kemppainen, Jorma
Kettunen, Juhani
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Porotalouden taloustutkimusohjelma 2003 - 2007
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536410/raportti281.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, porot, porotalous
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:56+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-407-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 281 Tutkimusohjelman tavoitteena on jäsentää, suunnata ja voimistaa poron hyödyntämiseen liittyvää taloudellista ja yhteiskunnallista tutkimusta. Ohjelma toimii alan tutkijoiden, tutkimustiedon tarvitsijoiden ja tutkimuksen rahoittajien työkaluna ja on vapaasti kaikkien käytettävissä. Ohjelmassa analysoitiin monipuolisesti poron taloudellista hyödyntämistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä eriteltiin ja priorisoitiin alan tutkimus- ja kehittämistarpeita. Ohjelman toteuttamisella pyritään mm. analysoimaan porotalouden nykytila ja tulevaisuuden näkymät, tuottamaan tietoa poron taloudellisesta hyödyntämisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä edesauttamaan porotalouden kehittämistä ja siihen liittyvää päätöksentekoa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja