Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Aineiston nimi:Metsänkäsittelyjen vaikutukset porolaitumiin
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536660/raportti286.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:metsätalous, poronhoitoalueet, porot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:60+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-413-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 286 Tutkimuksessa selvitettiin eri metsänkäsittelymenetelmien lyhytaikaisia vaikutuksia poro-laidunten ravintokasveihin ja laidunnukseen. Kahdeksan koealueparia perustettiin Metsähallituksen metsätalousalueelle Itä- ja Ylä-Lappiin. Koealueparista toinen oli käsitelty tietyllä hakkuumenetelmällä, toinen oli käsittelemätön. Koealueiden kasvillisuus ja puusto inventoitiin heti hakkuiden jälkeen kesällä 1997 ja kasvillisuus uudestaan kesinä 1999 ja 2001. Porojen laiduntamista ja lumiolosuhteita koealueilla seurattiin kuukausittain talvina 1997-98, 1999-2000 ja 2001-2002.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja