Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Yrjölä, Rauno
Rinne, Jukka
Aineiston nimi:Vantaanjoen yhteistarkkailu : kalasto ja pohjaeläimet vuonna 2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536662/raportti289.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasto, pohjaeläimet, vaelluskalat, Vantaanjoki
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:50+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-417-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 289 Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu perustuu vesioikeudellisiin lupapäätöksiin, joiden mukaan pistekuormittajilla on velvollisuus tarkkailla johtamiensa jätevesien vaikutuksia. Tarkkailu hoidetaan yhteistarkkailuna ja vuosina 2002-2005 siitä vastaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Vuonna 2002 kuormituspisteiden läheisyydessä kalasto oli sekä lajiluvultaan että yksilömäärältään köyhempää kuin muualla vesistöalueella. Tämä näkyy erityisesti pääuoman yläosissa, joissa jätevesipitoisuudet ovat joen virtaamaan nähden huomattavat. Tällä alueella eivät myöskään ravut menesty. Erityisen suuri vaikutus kalastoon on ollut purkupisteiden kautta viime vuosina vesistöön joutuneilla satunnaispäästöillä. Sen sijaan Vantaanjoen keski- ja alaosassa jätevesien tuoma ravinnelisä näyttää jopa lisäävän kalaston monimuotoisuutta. Erityisesti särkikalat hyötyvät rehevyydestä...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja