Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kolari, Irma
Auvinen, Heikki
Heikkinen, Tapani
Hyttinen, Maija
Hirvonen, Esa
Aineiston nimi:Kalastus Puruveden pohjoisosassa 2000 - 2001 : pohjaverkkosäätelyn vaikutus kalastukseen
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536664/raportti290.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasaaliit - kalansaaliit, kalastuksen säätely, nieriä - rautu, Puruvesi, taimen, verkkokalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:18
ISBN/ISSN:951-776-420-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 290 Toukokuun alussa 1999 tuli voimaan Puruveden kalastusalueen päätös, jolla kiellettiin pohjaverkkokalastus alle 65 mm:n verkoilla yli 20 m syvillä alueilla järven pohjoisosan suurimmilla syvänteillä. Rajoituksella pyritään vähentämään istutettujen nieriöiden pyyntiä alamittaisena. Rajoituksen vaikutuksia kalastukseen Puruveden pohjoisosassa selvitettiin tiedustelujen avulla ennen säätelyn voimaantuloa (1998–1999) ja sen aikana (2000–2001). Vapaa-ajankalastus Puruveden pohjoisosassa muuttui verkkosäätelyn aikana siten, että pyyntiponnistus erityisesti solmuväliltään 45-64 mm, mutta myös 27-44 mm olevilla verkoilla siirtyi matalammalle, alle 20 m syvyyteen. Alle 65 mm:n verkoilla saatu osuus kaikilla verkoilla saaduista nieriöistä, taimenista, mateista ja hauista pieneni. Muutos oli suurin nieriäsaaliissa. Verkkosäätelyn vaikutus ei näkynyt nieriöiden keskikoon nousuna, tosin 2000–2001 pohjaverkkosäätely oli ollut voimassa vasta vuoden. Saalistaimenten keskikoko kasvoi säätelyaikana. Vastaajista suurin osa suhtautui myönteisesti verkkosäätelyyn ja kalastusalueen ohjailuun. Puruveden pohjoisosasta saatiin 30.4.2000–1.5.2001 saalista yhteensä 239 000 kg (14,7 kg/ha), josta muikkua oli 171 700 kg (10,5 kg/ha).
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja