Aineiston tiedot

Tekijä (t):Auvinen, Heikki
Nurmio, Tauno
Hyttinen, Maija
Aineiston nimi:Kalastuksen muutokset Koitereella 1998–2002
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536670/raportti296.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasaaliit, kalastuksen säätely, kalastusalueet, Koitere
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2003
Sivumäärä:25+liite
ISBN/ISSN:951-776-428-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 296 Koitereen kalastusalueella on viime vuosikymmenen aikana tehty huomattavia muutoksia kalaveden hoidossa, mm. istutuksissa ja kalastuksen säätelyssä. Istutuksissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana keskitytty ensisijaisesti kuhaan ja mm. siikaistutukset Koitereeseen on lopetettu kokonaan. Suurin muutos on tehty verkkokalastuksen säätelyssä, jossa verkkojen solmuväliä on asteittain harvennettu. Samanaikaisesti on kalojen alamittoja nostettu. Vuonna 1998 ei talviverkkopyynnissä saanut käyttää alle 45 mm solmuvälin verkkoja. Heinä-elokuussa 31-44 mm verkkojen käyttö oli kielletty. Vuoteen 2002 säännöstöä oli kehitetty niin, että vesisyvyyden ollessa yli 10 m ei saa käyttää alle 55 mm verkkoja minään aikana. Lisäksi kesä-elokuussa oli kielletty 23-44 mm verkkojen käyttö alle 10 m vesisyvyyden alueilla. Muikkuverkkojen (< 23 mm) käyttöä rajoitukset eivät koske. Kuhan, taimenen ja järvilohen alamitta on nostettu 45 ja harjuksen 30 cm:iin vuoden 2002 alussa. Koitereen kalastusta on selvitetty ajalta 1.5.1997 – 30.4.1998 ja 1.5.2001 – 30.4.2002. Raportin tarkoituksena on esitellä kalastuksessa ja saaliissa tapahtuneita muutoksia...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja