Aineiston tiedot

Tekijä (t):Meristö, Tarja
Järvinen, Jukka
Kettunen, Juhani
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Porotalouden tulevaisuus – ”Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?”
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536677/raportti298.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous, tulevaisuudentutkimus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:54
ISBN/ISSN:951-776-430-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 298 Porotalouden tulevaisuus -tutkimushanke on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Åbo Akademin IAMSR-yksikön Corporate Foresight Groupin yhteistyöprojekti. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa porotalouden tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot seuraavalle 20 vuodelle... Tämä julkaisu on Porotalouden tulevaisuus -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti. Raportissa kuvataan porotalouden pelikenttä, sen toimijat ja puitteet sekä Lapin matkailu porotalouden tukialana. Lisäksi tuodaan esiin porotalouden ekologiset, kulttuuriset ja taloudelliset ulottuvuudet. Poron taloudellista hyödyntämistä tarkastellaan sekä perinteisen lihanjalostuksen että nahan, luun ja sarvien käytön lisäksi poron matkailullisen hyödyntämisen näkökulmasta. Raportti kuvaa porotalouden toimintaympäristön nykytilannetta ja sen muutosta paikallisesta globaaliksi. Kohteena ovat sekä toimintaympäristön laajemmat trendit ja esim. EU:n tarjoamat vaihtoehdot että myös yksittäisten kuluttajien arvot ja niiden mahdolliset muutokset.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; C-Porot, poronhoito