Aineiston tiedot

Tekijä (t):Makkonen, Jarmo
Pursiainen, Markku
Aineiston nimi:Malakiittivihreän jälkeen kalanviljelylaitoksien hautomoissa laitteiden ja menetelmien testit vertailussa
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536673/raportti300.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanviljelylaitokset, mäti, vesihome
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:19
ISBN/ISSN:951-776-432-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 300 Euroopan Unionin kiellettyä malakiittivihreän käytön vesihomeen torjunnassa joutuivat kalanviljelylaitosten hautomot hakemaan uusia menetelmiä mädin eloonjäännin varmistamiseksi. Yksi mahdollinen keino tässä on hautomon tuloveden käsittely niin, että tulevan veden mukana kulkeutuvat mikrobit (sieni- ja homeitiöitä, bakteereja ja niiden kestomuotoja) kuolevat ennen joutumistaan kosketuksiin mädin kanssa. Tällaiseen tarkoitukseen (mm.) on kehitetty ruotsalainen BenRad-laitteisto, jonka toiminta perustuu voimakkaasti desinfioivien otsonin ja vapaiden radikaalien tuotantoon. BenRad-desinfioinnin testauksesta saadut kokemukset kolmella valtion kalanviljelylaitoksella osoittivat kuitenkin sen, ettei laite näytä soveltuvan suomalaisissa pintavesiolosuhteissa mädin homeentorjuntaan. Ottaen huomioon laitteen suhteellisen kalliin hinnan (n. 15 000 euroa) ja siihen nähden pienen kapasiteetin (max. 5 l/s), ei laitteen hankkimista malakiittia korvaavaksi vesihomeen torjuntamenetelmäksi mädin tuotantomittakaavaisiin tarkoituksiin voida kokeiden perusteella perinteisessä haudonnassa suositella. Veden ollessa erittäin puhdasta ja kiertovesijärjestelmissä laite saattaa puoltaa paikkaansa. Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että veden käsittelyyn perustuvaa tekniikkaa, joka korvaisi malakiittivihreän vesihomeen torjunnassa, ei ole sovellettavissa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja