Aineiston tiedot

Tekijä (t):Valkeajärvi, Pentti
Ijäs, Lauri
Ekman, Keijo
Aineiston nimi:Metsästys Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksen alueella vuonna 2000
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536679/raportti305.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:metsästys, metsästäjät, Petäjävesi, riistanhoitoyhdistykset
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:29
ISBN/ISSN:951-776-437-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 305 Petäjäveden riistanhoitoyhdistys järjesti alueellaan vuotta 2000 koskeneen pienriistaan painottuneen metsästyskyselyn yhteistyössä Keski-Suomen riistanhoitopiirin kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa mahdollisimman kattavasti pyyntitapoja, saalista, metsästyksen arvomaailmaa, alueellista pyyntipainetta, riistanhoitotoimia, kenneltoimintaa sekä metson soidinpaikkoja. Kaikille metsästyskortin lunastaneille (269) postitse lähetetyn kyselyn vastausprosentti oli yhden kontaktin jälkeen 59,1 %. Petäjävetinen metsästäjä on keskimäärin noin 50-vuotias. Metsästyksessä hänelle on tärkeintä luonnosta nauttiminen, mielekäs liikunta ja saaliin saantimahdollisuus. Metsästäjistä 84 % kuului johonkin paikkakunnan 15 metsästysseurasta tai seurueesta. Suosituin jahtimuoto on kanalintujahti, johon osallistui 53 % metsästäjistä. Jäniksiä metsästi 51 %, hirviä 50 %, vesilintuja 41 % ja pienpetoja 31 % metsästäjistä. Petäjäveden pienriistasaalis käsitti 1446 eläintä. Hirviä ammuttiin 149 ja valkohäntäpeuroja 12. Syötävän pienriistan lukumäärä oli yhteensä 889 ja pienpetojen 204. Metsästäjää kohden laskettuna saalista kertyi viisi eläintä, joista syötäviä riistaeläimiä kolme. Kolmannes metsästäjistä jäi ilman saalista. Teeriä ammuttiin 118, pyitä 70 ja metsoja 19 jahdin painottuessa alkukauteen. Koppeloiden osuus oli metsosaaliista 27 % ja teerinaaraiden osuus teerisaaliista 19 %. Metsoja verotettiin syksyn kannasta 1,8 %, teeriä 5,6 % ja pyitä 1,6 % kertoen maltillisesta jahdista...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja