Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu vuonna 2003
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536678/raportti306.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalahoitovelvoite, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:15+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-438-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 306 Vuoden 2003 kesä oli jo toinen poikkeuksellisen kuiva kesä peräkkäin. Tarkkailun edellyttämät tutkimustyöt saatiin kuitenkin tehdyksi myös liikekeskuksen alueella, jossa aikaisempina vuosina oli osa koealoista jäänyt rakennustöiden takia tutkimatta. Kevätkutuisten kalojen nousuaikana toukokuussa liikekeskuksen alueelle rakennettujen putkiosuuksien läpi oli noussut runsaasti kolmipiikkejä. Syyskuussa samalla alueella tavattiin vain kolmipiikin ja hauen poikasia. Liikekeskuksen alapuolella tavattiin ahventa, seipeä, särkeä, kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä, mutta vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Taimenen pikkupoikasia ei tavattu miltään koealalta ja puron yläosasta olivat vanhemmatkin taimenet kadonneet. Syy tähän on todennäköisesti kuivuus, joka on pakottanut kalat poistumaan alueelta ja kova talvi, joka jäädytti kutusoraikkoja. Muutamia aikuisia taimenia tavattiin Urheilupuiston alueelta. Pohjaeläimiä oli rakennetuissa koskissa edelleen vähemmän kuin niiden ylä- ja alapuolisissa vertailukoskissa. Kuivuus ja kova talvi eivät näyttäneet merkittävästi vaikuttaneen pohjaeläimistöön. Elpymiseen viittaa esimerkiksi vesiperhosten ilmaantuminen Soittokunnanpuistonkoskeen. Puron yläosassa sijaitsevasta Monikonkoskesta tavattiin edelleen runsaasti uhanalaisluokituksessa silmälläpidettyihin hyönteislajeihin luokiteltua siiviläsirvikästä Hydropsyche saxonicaa. Samaan luokkaan kuuluvaa purosiilasta (Lype reducta) ei sen sijaan löydetty Vanhanmaantienkoskesta tänä vuonna.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja