Aineiston tiedot

Tekijä (t):Maijala, Veikko
Heiskari, Ulla
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Poron ruuansulatuselimistön sopeutuminen vuosittaiseen lisäruokintaan
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536676/raportti307.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, porot, ruokinta
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:29
ISBN/ISSN:951-776-439-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 307 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä vaikutuksia vuosittain suoritetulla talvisella lisäruokinnalla on poron ruuansulatuselimistön rakenteeseen ja toimintaan. Tutkittiin myös mihin märehtijätyyppiin poro kuuluu sen saadessa talvisin lisäruokintaa. Tutkimus suoritettiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) porontutkimusasemalla Inarin Kaamasessa vuosina 1995-1996. Kokeeseen otettiin yhdeksän vuosittain talvisin lisäruokinnassa ollutta vaadinta (koeryhmä), kymmenen aina luonnossa laiduntanutta vaadinta (vertailuryhmä) ja vertailuna poroihin seitsemän lammasta (karkearehun käyttäjiä). Pororyhmien vaatimet koottiin luonnonlaitumelta marras-joulukuun aikana. Porot teurastettiin ja niiltä mitattiin pötsin ja umpisuolen pH, määritettiin pötsin sisällön kemiallinen koostumus ja umpisuolen ja pötsin haihtuvien rasvahappojen (VFA) määrä. Pötsin sisällöstä laskettiin alkueläinmäärät. Ruuansulatuselimistön eri osien rehusula, mahakudokset ja suoliston eri osat punnittiin. Lisäksi mitattiin suolten pituudet...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja