Aineiston tiedot

Tekijä (t):Jokikokko, Erkki
Aineiston nimi:Simojoen lohitutkimukset vuosina 2001–2003
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536684/raportti313.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanistutus, kalasaaliit, lohi, Simojoki, smoltit
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:15+liite
ISBN/ISSN:951-776-446-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 313 Tutkimusraportissa esitetään Simojoen lohiseurantojen tulokset vuosilta 2001, 2002 ja 2003. Lohen luontainen lisääntyminen tutkimusvuosina oli hyvä, ja sekä poikastiheydet koskissa että merelle vaeltaneiden smolttien määrä pysyi korkealla tasolla. Kesänvanhojen luonnonpoikasten keskimääräinen esiintymistiheys kaksinkertaistui tarkastelujakson aikana ja oli vuonna 2003 runsas 20 poikasta aarilla. Vanhempien luonnonpoikasten tiheydet olivat noin 10 poikasta aarilla. Vuosittainen smolttituotanto oli 50 000 – 60 000 yksilöä. Simojoen lohi-istutuksia on vähennetty viime vuosina luontaisen tuotannon elvyttyä, ja se näkyi seurantatuloksissa. Istukaspoikasten tiheys laski neljästä poikasesta runsaaseen yhteen poikaseen aarilla, ja istutusperäisten smolttien määrä laski alle puoleen villien smolttien määrästä. Seurantajakson aikana villien smolttien määrä ylitti istutusperäisten poikasten määrän ensimmäisen kerran sitten 1980-luvun puolivälin.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja