Aineiston tiedot

Tekijä (t):Meristö, Tarja
Järvinen, Jukka
Kettunen, Juhani
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Porotalouden tulevaisuus – ”Mitkä ovat mahdolliset maailmat?” : Skenaarioluonnosten esittely
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536687/raportti315.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous, tulevaisuudentutkimus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:45+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-447-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 315 Porotalouden ja sen toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia yhteiskuntaan ja porotalouteen itseensä ei ole juurikaan tutkittu. Tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan nopeasti muuttuvassa maailmassa auttamaan päätöksentekoa ja käytännön poronhoitoa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on käynnistänyt Suomen porotalouden tulevaisuutta hahmottavan tulevaisuusfoorumin yhteistyössä Åbo Akademin yritysfuturologian tutkimusryhmän Corporate Foresight Groupin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa porotaloudelle pitkän aikavälin strategia analysoimalla tutkimustietoa ja yhdistelemällä olemassa olevaa tietoa ja perusteltuja näkemyksiä taloudellisista, sosiaalisista, teknologisista, poliittisista ja ekologisista kehityskuluista. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ne toimintaympäristön muutokset, jotka voivat antaa porotaloudelle uusia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia. Myös porotalouden omat toimintatavat ja ajattelumallit ovat tutkimuksen kohteena. Niitä kehittämällä voidaan varautua epävarman tulevaisuuden vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin eli skenaarioihin...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja