Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salonen, Erno
Niva, Teuvo
Maunu, Armi
Pukkila, Heimo
Kotajärvi, Mika
Pukkila, Kari
Kyrö, Petteri
Aineiston nimi:Säännöstellyn Inarijärven ja sen sivuvesistöjen kalataloudellinen velvoitetarkkailu : Toimintakertomus vuodelta 2003
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536690/raportti318.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Inarijärvi, kalanistutus, kalanmerkintä, saaliit, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:39+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-451-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 318 Raportissa esitetään Inarijärven kalataloudellisen tarkkailun tiedot vuoteen 2003 asti aikasarjoina. Inarijärven kokonaissaalis oli noin 170 tonnia (1,5 kg/ha) vuonna 2003. Kotitarvekalastajien, jotka saivat yli puolet järven kokonaissaaliista, saalis nousi edellisvuodesta. Siikasaalis oli edellisvuoden tapaan 62 tonnia. Taimensaalis oli noin 42 tonnia ja lohenheimoisten petokalojen yhteissaalis edelleen hyvin korkea, yli 60 tonnia. Muikun ja hauen saaliit nousivat selvästi edellisvuosista. Harmaanieriän saalis taas pieneni selvästi. Muiden lajien saaliistasot säilyivät lähes ennallaan. Verkkokalastus on pitkään ollut järven keskeisin pyyntimuoto ja 65 % järven kokonaissaaliista pyydettiin erilaisilla verkoilla. Siian ja varsinkin muikun verkkoyksikkösaaliit nousivat edellisvuodesta, taimenen yksikkösaaliit sekä pohja- että pintaverkkopyynnissä olivat edelleen ennätyskorkealla tasolla vuonna 2003...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja