Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Norberg, Harri
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Kesälaidunnuksen vaikutukset poron ravintokasveihin : kesälaitumet ja porojen kunto
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536693/raportti319.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:46+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-453-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 319 Kesän 2001 pilottikokeen jälkeen kolmella tutkimusalueella (Kaamasen koetarhan, Muddusjärven ja Sallivaaran paliskuntien alueet), joilla laidunkiertoaita erottaa kesä- ja talvilaidunalueet ja pitkäaikaisen kesälaidunnuksen voimakkuus vaihtelee, tutkittiin vuosina 2002-2003 porojen pitkäaikaisen yhtäjaksoisen kesälaidunnuksen vaikutuksia ravintokasveihin. Lisäksi tutkittiin aikaisemmin kerätyllä aineistolla porojen, kunnon, painojen ja kasvun eroja neljässä paliskunnassa (Ivalo, Oraniemi, Poikajärvi ja Oivanki) ja syitä havaittuihin eroihin. Poron ulottuvilla olevien koivunlehtien, vaivaiskoivun- ja juolukanlehtien, kanervan ja jäkälien biomassat sekä sammalten peittävyys olivat kuivahkoilla tunturikoivu- ja tunturikoivu/mäntykankailla kesälaidunalueilla yleensä pienempiä kuin talvilaidunalueilla...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja