Aineiston tiedot

Tekijä (t):Auvinen, Heikki
Heikkinen, Tapani
Hyttinen, Maija
Aineiston nimi:Ammattikalastuksen kehitys Puruvedellä vuosina 2000 - 2003
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536698/raportti323.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalasaaliit - kalansaaliit, muikku, Puruvesi
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:17
ISBN/ISSN:951-776-458-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 323 Puruveden muikkukannan runsauden vaihtelua on seurattu kalakantanäytteiden ja saaliskirjanpidon avulla 1970-luvun loppupuolelta asti. Saaliskirjanpitäjien määrä kasvoi oleellisesti vuonna 2000, jolloin kaikki yleisvesialueella ammattikalastusta harjoittavat velvoitettiin kirjaamaan saaliinsa ja kalastuksensa. Tässä raportissa esitellään ammattimaisen muikunkalastuksen pyyntiponnistuksen ja saaliin kehitys vuosina 2000-2003 eri pyyntimuodoissa ja Puruveden eri osissa. Aikaisemmin Puruveden nuottakalastus painottui talvikauteen, mutta kesänuottaus on viime vuosina yleistynyt. Vuosittain vedetään 500 - 1000 talvinuotta- ja 700 -1200 kesänuotta-apajaa. Talvinuottakuntia oli vuonna 2003 12 kpl ja kesänuottakuntia 10 kpl. Muikkuverkoilla kalasti 9 ammattikalastajaa ja vain yksi kalasti muikkurysällä. Puruveden muikkukanta elpyi 1990-luvun lopussa 1980-luvun puolivälissä alkaneen pitkän katokauden jälkeen. Muikun kalastus laajeni nopeasti kannan vahvistuessa. Vuonna 2001 muikkusaalis oli lähes 350 tonnia. Saalis ei kuitenkaan ole vielä samalla tasolla kuin ennen muikkukatoa, sillä vuonna 1979 Puruveden ammattikalastajien muikkusaalis oli lähes 500 tonnia. Muikkusaalis on laskenut nopeasti vuoden 2001 jälkeen. Vuonna 2003 se oli enää vain noin 130 tonnia. Nuottapyynnin osuus saaliista on noin 80 %, josta puolet kesä- ja puolet talvinuotilla. Verkkopyynnin osuus on alle 20 %. Keväällä 2004 syntyvän muikkuvuosiluokan vahvuus ratkaisee Puruveden eteläosan muikunkalastuksen kehittymisen lähivuosina.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; I-Amm.kalastus