Aineiston tiedot

Tekijä (t):Meristö, Tarja
Järvinen, Jukka
Kettunen, Juhani
Nieminen, Mauri
Aineiston nimi:Porotalouden tulevaisuus - ”Minne voimme mennä ja kuinka?”
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536702/raportti329.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous, tulevaisuudentutkimus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:44+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-465-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 329 Porotalouden tulevaisuusfoorumin tavoitteena on kartoittaa porotalouden tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot seuraavan 20 vuoden ajanjaksolle. Sen tavoitteena on tuottaa porotaloudelle pitkän aikavälin strategiavaihtoehtojen pohjaksi perusteltuja näkemyksiä, joita kukin toimija voi hyödyntää omassa strategiatyössään. Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on erityisesti porotalouden taloudellinen tulevaisuus. On mahdollista, että tulevaisuudessa porotaloudessa joudutaan toimimaan yhä enemmän markkinalähtöisesti, jos ja kun yhteiskunnan maksamat tuet pienenevät tai saattavat ajan myötä lakata jopa kokonaan. Silloin porotalous on tilanteessa, jossa tulot muodostuvat kokonaisuudessaan suoraan asiakkaalta tulevasta rahasta –oli se sitten poronlihan ostaja tai matkailupalveluita käyttävä turisti. Siksi onkin tärkeätä pohtia eri toimintavaihtoehtoja eri olosuhteissa jo hyvissä ajoin. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkistetaan vuoden 2004 aikana...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; C-Porot, poronhoito