Aineiston tiedot

Tekijä (t):Laitinen, Jukka
Honkanen, Asmo
Kettunen, Jyrki
Koskela, Juha
Meristö, Tarja
Aineiston nimi:Kalatalouden tulevaisuus – ”Keitä olemme ja mitä meille kuuluu?”
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536703/raportti331.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, kalastusmatkailu, kalatalous, tulevaisuudentutkimus, vesiviljely (kalatalous)
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:36
ISBN/ISSN:951-766-467-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 331 Kalatalouden tulevaisuus -tutkimushanke on Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja Åbo Akademin IAMSR-yksikön Corporate Foresight Groupin yhteistyöprojekti. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kalatalouden tulevaisuuden vaihtoehtoiset skenaariot seuraavalle 20 vuodelle. Tarkastelussa otetaan huomioon toimintaympäristön poliittiset, ekologiset, sosiaaliset, teknologiset ja taloudelliset muutostekijät sekä globaali-, maa- että toimialatasolla. Tämän perusteella hahmotetaan vaihtoehtoiset, mahdolliset ja uskottavasti perustellut skenaariot Suomen kalataloudelle. Tämä julkaisu on Kalatalouden tulevaisuus -tutkimushankkeen ensimmäinen väliraportti, jossa kartoitetaan kalatalouden nykytilaa, kuvataan keskeiset toimintaympäristön muutostekijät ja kalatalouden toimijat. Lisäksi tarkastellaan reunaehtoja, joiden puitteissa kalatalous toimii. Kalatalouden kenttää tarkastellaan kattavasti koko arvoketjun alueelta...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja