Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Pekka
Seppänen, Eila
Ahvonen, Anssi
Aineiston nimi:Ammattikalastajien näkemyksiä hylkeidensuojelualueista
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536710/raportti337.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, haastattelututkimus, harmaahylje, kalastuksen säätely
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:16
ISBN/ISSN:951-776-474-X ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 337 Suomen merialueille perustettiin vuonna 2001 seitsemän hylkeidensuojelualuetta, mikä samalla merkitsi kalastusrajoituksia ja kieltoja. Suojelualueiden hyväksymisen yhteydessä valtioneuvoston pöytäkirjaan liitettiin ponsi, jonka mukaan ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen on arvioitava muun muassa hylkeidensuojelualueiden vaikutukset ammattikalastukseen. Tässä raportissa esitellään ammattikalastajille tehtyjen suojelualueiden vaikutuksia koskevien puhelinhaastatteluiden vastaukset. Hylkeidensuojelualueiden perustamiseen liittyvät kalastusrajoitukset ovat vaikuttaneet suoraan vain harvan ammattikalastajan toimintaan. Kalastusrajoitusten suoria haittoja olivat saaliin väheneminen sekä pyyntimuotojen ja –alueiden vaihtaminen, mikä on lisännyt kalastuksen kuluja...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja