Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Pekka
Salmi, Juhani
Linden, Harto
Honkanen, Asmo
Toivonen, Anna-Liisa
Aineiston nimi:Riistatalouden sosioekonomiset tutkimukset : esisuunnitelma
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536712/raportti340.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:metsästäjät, riistanhoito
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:19
ISBN/ISSN:951-776-477-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 340 Tähän raporttiin on koottu tietoa metsästystä ja riistanhoitoa koskevista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Yhteenvedon pohjalta listattiin aihepiiriä koskevien tulevien tutkimusten aiheita. Nykytietämyksen yhteenveto ja tutkimusaihe-ehdotukset luovat pohjaa tarkemmalle suunnittelulle ja tutkimusaiheiden priorisoinnille Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Elinkeino- ja yhteiskuntatutkimusyksikössä. Tässä yhteydessä on esitetty myös arvioita yhteistyötahoista ja sopivista tutkimusmenetelmistä. Tutkimusaiheet ryhmiteltiin kolmeen pääluokkaan: 1) sosioekonomiset taustat, arvot ja merkitykset, 2) ristiriidat ja niiden lieventäminen ja 3) instituutioihin liittyvät aiheet.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja