Aineiston tiedot

Tekijä (t):Länsman, Maija
Stolt, Elina
Seppänen, Markku
Aineiston nimi:Näätämöjoen lohenkalastus ja retkeilypalvelut
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536723/raportti341.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastusalueet, kalastusmatkailu, lohi, Näätämöjoki, retkeily
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:48+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-478-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 341 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa kalastusmatkailijoiden näkemyksiä kalastuksen järjestämisestä Näätämöjoella. Lisäksi selvitettiin luonnon kulumista, palvelurakenteiden tarpeellisuutta ja kalakantojen tilaa. Tutkimuksen toteuttamiseen saatiin Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahastolta avustusta. Näätämöjoessa lohi lisääntyy luonnonvaraisesti ja lohikantoja suojellaan kalastusta säätelemällä Suomen ja Norjan välisellä kalastussopimuksella ja -säännöllä. Lohikannat ovat toistaiseksi kestäneet kalastuspaineen, mutta vahvan lohikannan ylläpitämiseksi poikastuotantoon soveltuvia kutu- ja kasvualueita on tehokkaammin suojeltava, jotta tulevaisuudessa on kalastettavaa. Erämaajoella käy noin 700 kalastusmatkailijaa vuodessa ja he lunastavat noin 3 000 kalastusvuorokautta. Kalastus keskittyy heinä-elokuun vaihteeseen, aikaan jolloin on parhaat retkeilysäät ja lohi on noussut Suomen puoleisille kutualueille. Tutkimuksen perusteella saalislohen onnistui saamaan vain joka kymmenes kalastaja eli useimmat kalastusmatkailijat saivat nauttia vain erämaan muista eduista: luonnonrauhasta, koskemattomasta luonnosta ja leirielämästä. Näätämöjoen kalastusmatkailija oli mies, iältään 30–40 -vuotias tavallinen duunari, oma kalaseura ja halu irtautua arjesta...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja