Aineiston tiedot

Tekijä (t):Forsman, Antti
Airaksinen, Susanna
Aro, Tarja
Riihimäki, Jari
Vaajala, Markku
Ruohonen, Kari
Aineiston nimi:Kirjolohen kutukypsyyden säätö ruokakalatuotannossa (KutuSää) : Ensimmäinen osakoe
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536719/raportti344.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kirjolohi, kutu, mäti
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:37+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-481-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 344 Tutkimus oli ensimmäinen osakoe Suomen Kalankasvattajaliitto ry:n tilaamasta ja Varsinais-Suomen TEkeskuksen sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksen rahoittamasta (Euroopan yhteisön kalatalouden ohjauksen rahoitusväline – KOR) hankkeesta. Hankkeessa tutkitaan mahdollisuuksia säädellä valojaksotuksen avulla kirjolohen kutukypsyyden ajoittumista Suomen olosuhteissa. Ensimmäisessä osakokeessa tutkittiin lisääntymiskierron loppupuolella annetun valokäsittelyn vaikutusta kutukypsyyden viivästymiseen sekä kalan laatu- ja tuotanto-ominaisuuksiin...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja