Aineiston tiedot

Tekijä (t):Laitinen, Jukka
Honkanen, Asmo
Kettunen, Jyrki
Koskela, Juha
Meristö, Tarja
Aineiston nimi:Kalatalouden tulevaisuus – 2. väliraportti : ”Mitkä ovat mahdolliset maailmat?”
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536715/raportti347.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalatalous, tulevaisuudentutkimus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:25+liitteet
ISBN/ISSN:951-766-467-7-1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 347 Tämä projektin toinen väliraportti esittelee kalatalouden muutostekijöitä sekä näiden pohjalta rakennettuja alustavia skenaarioita. Raportin alkupuolella tarkastellaan toimintaympäristön muutostekijöitä sekä yleiseltä että kalatalouden kannalta. Yleisten muutostekijöiden kartoituksessa on käytetty mm. valtioneuvoston kanslian julkaisemaa globalisaatioraporttia sekä EVA:n julkaisemaa tulevaisuusraporttia. Kalatalouden muutostekijät on kerätty tulevaisuusfoorumin jäsenten tekemän ennakkotehtävän sekä istunnoissa käydyn keskustelun perusteella. Muutostekijät on jaoteltu poliittisiin, ekonomisiin, sosiaalisiin, teknologisiin ja ekologisiin (PESTE). Tarkastelutasoina ovat maailma, EU ja Suomi. Muutostekijöiden pohjalta rakennetaan markkina-, yhteiskunta- ja teknologiasuodattimet, joiden avulla luodaan alustavat skenaariot. Alustavia skenaarioita esitellään neljä kappaletta: 1) Matkailupainotteinen, 2) Kansallinen, 3) Ympäristöpainotteinen ja 4) Suurten volyymien kalatalous. Näistä skenaarioista matkailupainotteinen ja ympäristöpainotteinen skenaario ovat yhteiskuntalähtöisiä, kansallinen ja suurten volyymien skenaariot ovat markkinalähtöisiä. Raportin loppupuolella kuvataan skenaarioiden sisältö sekä pohditaan skenaarioiden taustalla vallitsevia toimintaympäristön tiloja. Lisäksi pohditaan skenaarioiden mielekkyyttä ja todennäköisyyttä Esitellyt skenaariot ovat alustavia ja niitä muokataan ja tarkennetaan projektin myöhemmissä vaiheissa.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja