Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu 2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536726/raportti349.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalahoitovelvoite, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, velvoitehoito, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:14+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-489-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 349 Heinä-elokuisen kesätulvan seurauksena Monikonpuron yläosa oli lähes kalaton. Täällä valtalajina aikaisempina vuosina elänyt taimenkin puuttui kokonaan. Sen sijaan puron keskiosissa liikekeskuksen alueella sekä alaosassa kalasto oli melko runsas ja monipuolinen. Siellä lajistoon kuuluivat särki, seipi, salakka, ahven hauki, kymmenpiikki ja kolmipiikki. Näillä alueilla myös kalojen yksilömäärät ja biomassat olivat samaa suuruusluokkaa kuin aikaisempina vuosina. Pohjaeläimistö oli todennäköisesti kesätulvan vuoksi aikaisempia seurantavuosia vähälukuisempi. Sekä pohjaläinten yksilömäärät että märkäbiomassat olivat selvästi alhaisempia kaikilla seurantakoskilla. Samoin pohjaeläintaksonien määrä oli pudonnut erityisesti ylimmillä koskilla ja ainoastaan toimenpidealueella sijaitsevasta Ratsutorinkoskesta pohjaeläintaksoneja löytyi enemmän kuin edellisenä vuonna. Monikonpurossa edellisvuosina esiintyneitä, uhanalaisuusluokituksen (Rassi ym. 2001) mukaan silmälläpidettäviksi luokiteltuja vesiperhosia, saksinseulasia (Hydropsyche saxonica) ja purovainokkaita (Rhyacophila fasciata) tavattiin purosta edelleen. Sen sijaan aiemmin purosta erittäin harvalukuisena tavatusta purosiilasesta (Lype reducta) ei tehty havaintoja tänäkään vuonna.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja