Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Aineiston nimi:Vantaanjoen latvaosan kalasto- ja ravustoselvitys vuonna 2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536727/raportti350.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalasto, ravustus, sähkökalastus, sähkökoekalastus, taimen, tulvat, täplärapu, Vantaanjoki, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:12+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-490-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 350 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos teki Hämeen TE-keskuksen tilauksesta Vantaanjoen latva-alueella sähkökoekalastuksia, koeravustuksia ja poikasnuottauksia sekä analysoi Epranojan taimenista vuonna 2001 kerätyt DNA-näytteet. Yleensä ottaen kalasto oli vuosina 2002 ja 2003 vallinneen kuivuuden jäljiltä varsin niukka. Yleisin laji oli taimen ja muita tavattuja lajeja kivisimppu, ahven, särki, hauki, made, kiiski sekä ruutana. Taimenta tavattiin useaa eri ikäryhmä, mutta suurin osa niistä oli istutuksista peräisin. DNAnäytteiden perusteella Epranojan taimen on jo varsin pitkään elänyt eriytyneenä muista tunnetuista taimenkannoista. Koeravustuksissa selvisi, että Vantaanjoen latva-alueella elää melko elinvoimainen täplärapukanta, mutta sen elinalue on suppea. Rapukanta ei ollut tuhoutunut kesällä 2004 olleen suurtulvan ja sitä seuranneen hapettomuuden vuoksi. Sen sijaan särkikalojen poikasmäärät olivat tulvan jälkeen hyvin alhaiset.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja