Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Aineiston nimi:Tuusulanjoen kunnostukseen liittyvä kalastotarkkailu vuonna 2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536728/raportti351.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:joki - joet, jokikunnostukset, kalasto, kunnostus - kunnostukset, sähkökalastus, sähkökoekalastus, tulvat, Tuusulanjoki, Uusimaa
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:6+liite
ISBN/ISSN:951-776-491-X ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 351 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä tilasi vuonna 2004 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta (RKTL) Tuusulanjoen kunnostussuunnitelmaan liittyvät sähkökoekalastukset. Ne tehtiin viidellä koealalla. Tavoitteena oli tutkia Tuusulanjoen kalaston lajisuhteita, yksilötiheyksiä ja biomassoja ennen kunnostuksia. Tuloksiin on saattanut vaikuttaa se, että koekalastukset tehtiin vesistöalueella vallinneen poikkeuksellisen voimakkaan kesätulvan jälkeen. Runsainta ja monipuolisinta kalasto oli Hyrylässä heti Tuusulanjärven luusuan alapuolella. Runsaimmin tavattiin ahventa ja särkeä. Muita lajeja olivat hauki, kiiski, kuha, lahna ja sorva. Melko runsaasti kaloja oli myös Jokipuiston ja Myllykylänkosken alueilla. Vähiten kaloja oli Myllykylän yläpuolisella jokiosuudella, jossa jokivesi on tulvan vuoksi saattanut olla ajoittain hapetonta. Siellä tavattiin vain muutamia ahvenia ja särkiä.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Uusimaa: Tuusulanjoki