Aineiston tiedot

Tekijä (t):Norberg, Harri
Nieminen, Mauri
Kumpula, Jouko
Kojola, Ilpo
Maijala, Veikko
Aineiston nimi:Porovasojen kuolleisuus ja kuolinsyyt : yhteenveto telemetriatutkimuksista Suomen poronhoitoalueella vuosina 1997 - 2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536725/rp355verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:karhu, kotkat, kuolemansyyt, kuolleisuus, poronhoito, porot, vasat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:65+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-496-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 355 Lisääntyminen, kasvu ja vasojen selviytyminen kesän yli seuraavan syksyn ja alkutalven erotuksiin ovat porotalouden kannalta tärkeitä tekijöitä, sillä kaikista Suomen poronhoitoalueella teurastettavista poroista yli 70 % on vasoja. Vasojen kesäaikainen kuolleisuus vaikuttaa porokannan tuottoon ja edelleen porotalouden toimintaan ja kannattavuuteen. Vaikka vasahävikistä on keskusteltu jo pitkään, ja sen suuruudesta ja syistä esitetty arvioita, on kuolleisuudesta ja varsinkin sen syistä ollut saatavilla varsin vähän tutkittua tietoa. Tätä tietoa tarvitaan paitsi porotalouden tarpeisiin, myös arvioitaessa petojen aiheuttamien vahinkojen osuutta vasahävikistä ja siten petokorvausjärjestelmien toimivuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää poronvasojen kesäaikaisen kuolleisuuden suuruutta, ajoittumista ja syitä sekä kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vuosina 1997-2004 suoritetun tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää vuosien välistä vaihtelua kuolleisuudessa ja kuolinsyissä.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja