Aineiston tiedot

Tekijä (t):Honkanen, Asmo
Ahvonen, Anssi
Aineiston nimi:Kalatalousbarometri 2005 : Yritysten taloudelliset näkymät
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536724/raportti357.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:barometrit, kalatalous, kalatalousalueet
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:29
ISBN/ISSN:951-776-498-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 357 Julkaisussa tarkastellaan kalatalouselinkeinon talouskehitystä ja –näkymiä vuonna 2005. Yrityksiltä tiedusteltiin arviota mm. yleisestä taloudellisesta tilanteesta, tuotteiden menekistä, kustannuksista, hinnoista sekä investointi- ja vientitilanteesta verrattaessa nykytilaa aiempaan ja tulevaan 12 kuukauden jaksoon. Yritykset jakautuivat toimialoittain kalastukseen, kalanviljelyyn, kalanjalostukseen sekä kalan tukku- ja vähittäiskauppaan. Tuloksia on verrattu vuosien 2000-2004 vastaaviin tuloksiin. Koko elinkeinon kehitysindikaattori helmikuussa 2005 osoitti, että kalatalousyritysten taloudellinen tilanne oli säilynyt pääosin vakaan myönteisenä edellisen 12 kuukauden aikana...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja