Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Juhani
Salmi, Pekka
Aineiston nimi:Pohjois-Suomen pienriistan pyynti metsästäjien mielipiteissä
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536731/raportti358.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kyselytutkimus, metsästys, metsästysseurat, metsästäjät, Pohjois-Suomi, riistanhoito
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:26
ISBN/ISSN:951-776-501-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 358 ...Paikallisten metsästäjien kommenteissa painottuivat valtion maiden metsästyksen järjestämiseen liittyvät ongelmat. Varsin yleisesti metsästäjät toivoivat, että lainsäädännössä, esimerkiksi metsästysajoista päätettäessä, otettaisiin nykyistä enemmän huomioon alueelliset erityispiirteet. Valtion maiden halinnoinnista vastaavan Metsähallituksen toiminnassa ja näkemyksissä korostuivat vahvasti ekologiset arvot. Sen sijaan paikalliset metsästäjät korostivat metsästyksen järjestämisessä ensisijaisesti sosiaalista kestävyyttä. Metsästykseen liittyy vahvoja aineettomia arvoja ja se kytkeytyy olennaisena osana luonnonläheisiin ammatteihin, harrastuksiin ja pohjoiseen kulttuuriin. Metsästäjien kommentit korostivat kuntalaisten vapaan metsästysoikeuden myönteistä merkitystä luonnonvarojen monipuolisen talteenoton kannalta sekä riistakantojen vapaaehtoisen hoitotyön edistäjänä valtion mailla. Metsästysoikeus voidaan myös nähdä houkutustekijänä, joka jarruttaa syrjäseutujen autioitumista.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja