Aineiston tiedot

Tekijä (t):Auvinen, Heikki
Korhonen, Toivo
Nurmio, Tauno
Hyttinen, Maija
Aineiston nimi:Kalastuksen kehitys Koitereella 1997–2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536730/raportti359.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastuksen säätely, Koitere, saaliit
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:29+liitteet
ISBN/ISSN:951-771-502-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 359 Koitereen kalastusalueella on viime vuosikymmenen aikana tehty huomattavia muutoksia kalaveden hoidossa, mm. istutuksissa ja kalastuksen säätelyssä. Keskeisin muutos kalastuksen järjestämisessä on liittynyt verkkokalastuksen solmuvälisäätelyyn, jossa verkkojen solmuväliä on asteittain harvennettu. Samanaikaisesti on myös kalojen alamittoja nostettu. Tässä raportissa käsitellään vuosia 1997–1998, 2001–2002 ja 2003–2004 koskevia Koitereen kalastus- ja saalistietoja. Pyynti tiheillä (solmuväli 55 mm tai vähemmän) verkoilla on vähentynyt huomattavasti. Tämä muutos näkyy useiden kalalajien, etenkin kuhasaaliin pyydysjakautumassa, jossa tiheiden verkkojen osuus on laskenut 85 %:sta alle 50 %:iin. Vastaava muutos näkyy myös saaliskuhien keskipainossa. Vuodesta 1998 vuoteen 2004 kuhan, mateen ja ahvenen saalis on noussut ja muikun, hauen, siian ja särjen saalis laskenut.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja