Aineiston tiedot

Tekijä (t):Olin, Mikko toim.
Ruuhijärvi, Jukka toim.
Aineiston nimi:Kalakuolemien vaikutusten seurantatutkimus 2003—2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536733/raportti361.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:järvet, kalakuolemat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:75
ISBN/ISSN:951-776-504-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 361 ...Tutkimusjärviksi valittiin Äimäjärvi Hämeestä ja Joutikas sekä Högbensjö Uudeltamaalta. Myöhemmin seurantaan lisättiin Mäyhäjärvi Pirkanmaalta ja Matjärvi Hämeestä. Vertailujärvinä käytettiin Tuusulanjärveä, Rusutjärveä sekä Vihdin Enäjärveä, joista tutkimustietoa oli runsaasti ja joissa heikosta happitilanteesta huolimatta kalojen kuolemista ei ainakaan todettu Kalakuoleman voimakkuus vaihteli paljon. Pienissä ja matalissa kokonaan hapettomaksi menneissä Matjärvessä ja Mäyhäjärvessä säästyi käytännössä vain hapettomuutta parhaiten kestäviä ruutanaa ja suutaria. Äimäjärvestä ja Högbensjöstä katosi kuha, mutta muut kalalajit säilyivät, salakka tosin lähes katosi Äimäjärvestä. Joutikkaan kalastossa ei todettu happikadon vaikutuksia. Äimäjärven kalasto runsastui nopeasti, erityisesti ahven ja särki tuottivat hyvin poikasia ja kasvoivat nopeasti. Ahvenet pystyivät nopeutuneen kasvun turvin siirtymään petokaloiksi, ja Äimäjärven kalasto olikin kesällä 2004 suurten ahventen vallitsema. Högbensjössä taas särki runsastui ahventa nopeammin. Matjärvessä ruutana ja Mäyhäjärvessä suutari valtasivat järven, pikkuhiljaa hauki ja särki ovat alkaneet runsastua uudelleen...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja