Aineiston tiedot

Tekijä (t):Airaksinen, Mikko
Valkeajärvi, Pentti
Aineiston nimi:Vapakalastus Keski-Suomen koskilla vuonna 2004 : Osa II. Kalastajien näkemyksiä kalastuksen järjestelyistä ja taimenkantojen hoidosta
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536739/raportti362.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:järvitaimen, kalastajat, kalastusmatkailu, Keski-Suomi, kyselytutkimus, vapakalastus, virkistyskalastajat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:27+liite
ISBN/ISSN:951-776-505-3 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 362 Vuonna 2004 toteutettu koskikalastuskysely liittyi Keski-Suomen TE-keskuksen (EMOTR), kuntien, kalastusalueiden ja yritysten rahoittamaan Keski-Suomen järvitaimenhankkeeseen. Kyselyssä kohdejoukkona oli keskisuomalaisilla lupakoskilla (27) kalastaneet henkilöt. Keski-Suomen koskikalastaja on keskimäärin 30 -vuotias ja keskimääräistä suomalaista vapaa-ajankalastajaa aktiivisempi kalastuksen harrastaja. Maakunnassa kalastaneista 60 % asui KeskiSuomen ulkopuolella. Vapakalastusvuorokausia kertyi vuodessa henkeä kohden keskimäärin 34, niistä puolet KeskiSuomessa. Nuorten kalastajien harrastus painottui selvästi kotimaakuntaan. Kalastus perholla oli selvästi suosituin pyyntimuoto. Virtaavat vedet arvotettiin mieluisimmaksi pyyntipaikaksi. Rahaa koskikalastajat käyttivät vapakalastukseen keskimäärin 36 euroa/vrk. Kalastajat arvioivat harrastuksensa vapakalastuksen parissa lisääntyvän tulevaisuudessa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja