Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Yrjölä, Rauno
Rinne, Jukka
Aineiston nimi:Vantaanjoen yhteistarkkailu – kalasto vuonna 2004 ja pohjaeläimet vuosina 2002–2004
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536743/raportti368.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jätevedet, kalalajit, kalasto, kyselytutkimus, pohjaeläimet, rapu, sähkökoekalastus, taimen, täplärapu, Vantaanjoki, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:57+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-511-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 368 Vantaanjoen kalatalous- ja pohjaeläintarkkailu perustuu vesioikeudellisiin lupapäätöksiin, joiden mukaan pistekuormittajilla on velvollisuus tarkkailla johtamiensa jätevesien vaikutuksia. Tarkkailu hoidetaan yhteistarkkailuna ja vuosina 2002–2005 siitä vastasi Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Vuonna 2004 kuormituspisteiden läheisyydessä kalasto oli edelleen sekä lajiluvultaan että yksilömäärältään köyhempää kuin muualla vesistöalueella. Tosin ennen näytteenkeräysjaksoa vallinnut kesätulva ja sen aiheuttama hapettomuus jätti varsinkin vesistöalueen ylä- ja keskiosissa varsinaisen pistekuormituksen vaikutukset varjoonsa... Vantaanjoen lupakalastajille osoitetun kyselytutkimuksen mukaan Vantaanjoen lupakalastusalueilla tärkein saalis laji vuonna 2004 oli kirjolohi. Toiseksi eniten saatiin taimenta ja sitten ahventa ja haukea. Suosituimpia pyyntivälineitä olivat vapavälineet. Suurimpia ongelmia kalastajien mielestä olivat veden sameus ja kalavesien pilaantuminen.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja