Aineiston tiedot

Tekijä (t):Heinimaa, Petri toim.
Pursiainen, Markku toim.
Hudd, Richard toim.
Heikinheimo, Outi toim.
Aineiston nimi:Ihminen ja luonto – vuorovaikutussuhteet kalataloudessa : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tutkimuspäivät 2005
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536741/raportti369.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hylkeet, kalastuksen säätely, kalatalous, kalataloustutkimus - kalataloustutkimukset, kutu, kutupaikat, muikku, siika - siiat, tulvat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:57
ISBN/ISSN:951-776-512-6 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala-ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 369 Vuoden 2005 RKTL:n Tutkimuspäivät pidettiin 15. ja 16. marraskuuta Vaasassa Radisson SAS Royal Hotellin Gloria-salissa. Päivien teemana oli ”Ihminen ja luonto – Vuorovaikutussuhteet kalataloudessa”. Tutkimuspäivät jakaantuivat kolmeen sessioon, joista ensimmäisessä paneuduttiin Pohjanmaan jokien arvoihin. Esitelmien aiheet kattoivat jokivarsien kulttuurin kehityksen, tulvasuojelun ja peltojen käytön, vesivoiman ja kalatalouden sekä muuttuneiden jokiympäristöjen ennallistamisen. Toisessa sessiossa selvitettiin luonnonvarojen käytön ja suojelun ongelmallisia vuorovaikutussuhteita. Merimetso-esitelmä valaisi lajin tapahtumia Euroopan kalataloudessa ja mahdollista tulevaisuutta meilläkin. Itämeren alueen näkökulmia edustivat esitelmät hylkeistä ja merikotkasta osana kalatalouden kenttää. Kolmas sessio kuvasi kalavarojen hyödyntämisen säätelyn maailmaa. Avausesitelmässä kuultiin miten Pohjanlahden muikunkalastus on järjestetty Ruotsissa. Lisäksi aiheina olivat arviot oman rannikkomme siikakantojen kestävään kalastukseen tarvittavista uusista lähestymistavoista sekä kalastuksen säätelyn päätöksenteosta erilaisissa ristipaineissa. Tutkimuspäivillä oli esitelmien lisäksi esillä postereita, jotka valottivat esitelmäaiheiden taustoja sekä muuta oheisohjelmaa ja –materiaalia.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja