Aineiston tiedot

Tekijä (t):Jyräsalo, Tiia
Ollikainen, Markku
Aineiston nimi:Suomenlahden lohi-istutusten kannattavuus
Verkko-osoite:http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536745/raportti372.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalanistutus, kustannus-hyötyanalyysi, lohi, Suomenlahti
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2005
Sivumäärä:25+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-518-5 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 372 Raportissa tutkitaan yhteiskuntataloudellisen kustannus-hyötyanalyysin kehikossa, onko valtion varoin tehtävä lohenistutus Suomenlahdelle taloudellisesti kannattavaa. Tutkimukseen valittiin 1- ja 2-vuotiaiden RKTL:n Laukaan kalanviljelylaitoksilla viljeltyjen istukkaiden ja 1- ja 2-vuotiaiden sopimuskasvatettujen istukkaiden istutukset. Yhteiskunnalliset kustannukset koostuvat istukkaiden kasvatuksesta, kuljetuksesta ja kalastuksesta koituvista kustannuksista saalisyksikköä kohden diskontattuna mädintuotannon nykyhetkeen. Yhteiskunnallisiin hyötyihin luetaan ammattikalastajien saama tuottajahinta sekä virkistyskalastuksen nettohyöty...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja