Aineiston tiedot

Tekijä (t):Tammi, Jouni
Rask, Martti
Olin, Mikko
Aineiston nimi:Kalayhteisöt järvien ekologisen tilan arvioinnissa ja seurannassa : alustavan luokittelujärjestelmän perusteet
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536756/rp383_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:luokitukset, vesiekologia
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:52+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-531-2 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 383 Vuonna 2000 voimaanastuneen EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD) keskeinen tavoite on mm. luoda puitteet, jotka parantavat sisävesien suojelua, tilaa ja kestävää käyttöä. VPD:ssä pintavesien ekologinen tila arvioidaan biologisten, sekä niitä tukevien hydrologis-morfologisten ja fysikaalis-kemiallisten tekijöiden perusteella. Ekologisen tilan kriteerit määritetään erikseen kullekin pintavesityypille. Luokittelujärjestelmä ja ekologisen tilan arviointi kehitetään asiantuntijatyönä. VPD:n mukaisena tavoitteena on pintavesien vähintään hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä. Sisävesien tilan arvioinnin eliöryhmät ovat kasviplankton, vesikasvit, pohjaeläimet ja kalat. Tärkeimmät kaloihin kohdistuvat ympäristöpaineet Suomessa ovat rehevöityminen, vesistörakentaminen ja happamoituminen. Kalojen indikaattoriarvoa lisäävät tunnistettavuus, tunnettuus ja monipuolisuus, sekä heikentävät kalastus ja istutustoiminta...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja