Aineiston tiedot

Tekijä (t):Saura, Ari
Könönen, Katriina
Aineiston nimi:Espoon Monikonpuron kalasto- ja pohjaeläintarkkailu 2005
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536758/rp385_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:Espoo, kalasto, kosket, Monikonpuro, pohjaeläimet, purot, sähkökoekalastus, taimen, velvoitetarkkailu
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:19+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-533-9 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 385 Vuonna 2005 Leppävaaran liikekeskuksen alapuolella sijaitsevassa Koirapuistonkoskessa kalasto oli runsas ja monipuolinen. Erityisen runsaasti alalla oli ahvenen edellisenä keväänä syntyneitä 0+ poikasia. Myös Hatsinanpuiston koealalla, jossa puro virtaa uudessa avouomassa oli runsaasti ahvenen poikasia. Liikekeskuksen alueella ja sen yläpuolella tavattiin ainoastaan kolmipiikkiä ja kymmenpiikkiä. Läntisessä kanavauomassa yllättäen myös yksi ravun poikanen. Piikkikaloja esiintyi harvakseltaan myös puron yläosassa, joka edellisenä vuonna oli kesätulvan vuoksi tyhjä kaloista. Taimenesta ei tehty yhtään havaintoa syksyllä 2004 ja sitä seuranneena talvena vallinneesta hyvästä vesitilanteesta huolimatta. Vuonna 2005 pohjaeläinten yksilömäärät ja märkäbiomassat olivat tarkkailualueella melko alhaisia, mutta kuitenkin edellisvuoden tulvan jälkeisiä minimimääriä korkeampia. Kokonaistaksonimäärät olivat keskimääräisellä tasolla kaikissa koskissa. Ylimmässä Monikonkoskessa ja alimmassa Koirapuistonkoskessa ne olivat vain hieman korkeammat kuin rakennetuissa koskissa ja Vanhanmaantienkoskessa. Lajistollista monimuotoisuutta kuvaava diversiteetti-indeksi oli samalla tasolla kaikilla koskilla. Veden tilaa kuvastava ASPT-indeksi oli hyvin samalla tasolla kaikilla koskilla paitsi alimmassa Koirapuistonkoskessa, jossa se oli muita alhaisempi. Monikonpurosta edellisvuosina tavattuja, uhanalaisuusluokituksessa silmälläpidettäviksi luokiteltuja saksinseulasia (Hydropsyche saxonica) tavattiin edelleen kohtalaisen ru
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja