Aineiston tiedot

Tekijä (t):Ronkainen, Eila
Aineiston nimi:Onko merimetso tervetullut lisä Satakunnan linnustoon? : Alueen asukkaiden näkemyksiä merimetsoista ja niiden vaikutuksista
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536766/raportti392.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:kalastus, merimetsot, Satakunta, ympäristöongelmat
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:76+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-541-X ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 392 Merimetsokannan kasvu on herättänyt keskustelua siitä, tuleeko Suomessa olemaan samanlaisia merimetsoista aiheutuneita konfliktitilanteita kuin muualla Euroopassa. Ongelmatilanteet ovat syntyneet ennen kaikkea merimetsojen ravinnon käytön ja pesinnän seurauksena... Merimetsokeskusteluiden tarkastelu osoitti, että merimetsot koetaan alueella jossain määrin ongelmaksi, mutta ne eivät ole aiheuttaneet vielä suoranaisia konfliktitilanteita. Ongelmat nähdään enimmäkseen vasta tulevaisuudessa ja erityisesti mökkialueita koskettavina. Merimetsojen ravinnonkäytöstä ja sen vaikutuksista on kuitenkin ristiriitaisia käsityksiä. Kukin ryhmä pitää oman ryhmänsä merimetsotietoutta parhaana, mutta käsitykset toisten ryhmien tiedoista vaihtelevat. Erityisesti tieteelliseen tietoon ja paikalliseen tietoon suhtautumisessa on eroja. Vain muutama haastateltava kertoo olevansa tyytyväinen merimetsojen levittäytymiseen Satakunnan alueelle. Suurin osa antaisi niiden olla alueella, mutta toivoo nopeasti kasvavaan merimetsokantaan joitain rajoituksia. Osa on kuitenkin sitä mieltä, että tilanteen voisi antaa edetä omalla painollaan
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja