Aineiston tiedot

Tekijä (t):Auvinen, Heikki
Jurvelius, Juha
Kolari, Irma
Leskelä, Ari
Hirvonen, Aki
Aineiston nimi:Kalastuksen seurannan kehittäminen Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilla
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536767/raportti393.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, Etelä-Savo, kalasaaliit, kalastusalueet, Karjala, Pohjois-Karjala, seuranta, vapaa-ajankalastus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:29+liitteet
ISBN/ISSN:951-776-542-8 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 393 Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien laatimisessa ja kalastuksen järjestämisessä tarvitaan luotettavaa tietoa kalastuksesta ja kalansaaliista. Tällaista tietoa kaivataan myös kalakantojen tilan ja kalaistutusten onnistumisen arvioimiseksi. Valtakunnallisista tiedusteluista ei saada riittävän yksityiskohtaista kalastusaluetasoista tietoa. Tässä selvityksessä kartoitetaan ammattikalastajien ja kalastusalueiden toimijoiden näkemyksiä siitä, miten heidän mielestään aluekohtainen tieto kalastuksesta tulisi kerätä. Lisäksi esitetään suunnitelma, jonka mukaan Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueiden seuranta voitaisiin toteuttaa. Alueilta kerättäisiin vapaa-ajankalastusta koskevaa tietoa kalastustiedusteluilla viiden vuoden välein. Ammattikalastajat pitäisivät saaliskirjanpitoa kuukausittain. Selvityksen aineisto kerättiin EteläSavon ja Pohjois-Karjalan kalastusalueilta maalis- toukokuussa 2006. Työ tehtiin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksella, Saimaan kalantutkimus ja vesiviljelyssä Enonkoskella ja hanketta rahoittivat EteläSavon ja Pohjois-Karjalan TE-keskusten kalatalousyksiköt.
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja ; E-Vuoksen vesistö: Etelä-Savo