Aineiston tiedot

Tekijä (t):Tulonen, Jouni toim.
Aineiston nimi:Vesistösäännöstelyn vaikutuksista rapuihin ja niiden elinpiiriin
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536777/raportti404.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:jokirapu, jäätyminen, rapu, täplärapu, vesien säännöstely → vesistöjen säännöstely
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2007
Sivumäärä:51
ISBN/ISSN:978-951-776-554-1 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 404 ...Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tietoa säännösteltyjen vesien ravuntuottokyvyn arvioimiseksi ja selvittää vedenpinnan vaihtelun, etenkin talviaikaisen vedenpinnan laskun, vaikutuksia rapuihin ja niiden elinolosuhteisiin. Hankkeessa toteutettiin mittauksia ja kokeita säännöstellyissä ja säännöstelemättömissä luonnonvesissä sekä tutkittiin kokeellisesti säännöstelyn vaikutuksia rapuihin Evon kalantutkimusaseman tutkimuslammikoissa, joiden olosuhteet muokattiin jäljittelemään säännösteltyjen luonnonvesien olosuhteita. Tutkimuksissa selvitettiin rapujen vuodenaikaista aktiivisuutta ja sijoittumista eri syvyysvyöhykkeille. Lisäksi selvitettiin rapujen reagointia vaihtelevaan tai laskevaan veden korkeuteen eri olosuhteissa ja ravun elinkierron eri vaiheissa sekä kalapredaation vaikutusta rapujen kuolleisuuteen näissä tilanteissa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja