Aineiston tiedot

Tekijä (t):Salmi, Juhani
Salmi, Pekka
Aineiston nimi:Ammattikalastajien näkemyksiä hylkeidensuojelualueista vuonna 2006
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536772/raportti399.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, haastattelututkimus, harmaahylje, hylkeet, kalastuksen säätely
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:17
ISBN/ISSN:951-776-548-7 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 399 ...Kalastajien mukaan hyljekannat ovat jatkuvasti vahvistuneet ja haitanneet varsinkin verkkokalastusta. On vaikea arvioida missä määrin lisääntyneet ongelmat johtuivat nimenomaan hylkeidensuojelualueista. Kalastajien mukaan heiltä kului kalastukseen aiempaa enemmän aikaa, kalastuskustannukset kasvoivat, kalojen myyntikelpoisuus heikkeni ja hyljekannat muuttivat saaliin koostumusta. Etenkin kuha- ja siikakantojen väheneminen laitettiin hylkeen tiliin. Hylkeiden todettiin myöskin edellistä tiedustelua enemmän hajottaneen kalaparvia ja ajaneen niitä sisälahtiin. Hylkeidensuojelualueiden vaikutus hyljekantoihin pantiin selvimmin merkille Suomenlahdella...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja