Aineiston tiedot

Tekijä (t):Kumpula, Jouko
Colpaert, Alfred
Tanskanen, Ari
Anttonen, Marja
Törmänen, Heikki
Siitari, Jukka
Aineiston nimi:Porolaidunten inventoinnin kehittäminen : Keski-Lapin paliskuntien laiduninventointi vuosina 2005–2006
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536770/raportti397.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:poronhoito, poronhoitoalueet, porot, porotalous, ympäristö
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2006
Sivumäärä:67
ISBN/ISSN:951-776-546-0 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 397 Pysyvä tutkimushanke, Porolaidunten tilan seuranta, on keskitetty vuodesta 2004 lähtien erityisesti poronhoitoa varten tarkoitetulle alueelle. Vuosien 2004–2006 aikana inventointimenetelmää on kehitetty ja tarkennettu. Pysyvät maastokoealueet sijoitetaan entistä kattavammin paliskuntiin huomioiden myös paliskunnan laidunkierojärjestelmä. Ns. solmumittausmenetelmällä mitataan kasvillisuusruudusta jäkälien, metsälauhan, varpujen ym. kasvien määrät aikaisempaa tarkemmin Jäkäliköiden kunnon luokitusta on muutettu entistä paremmin ekologista tilaa kuvaavaksi. Satelliittikuvien luokittelussa on siirrytty ns. ohjatusta luokituksesta puolittain ohjaamattomaan luokitukseen, jossa tehdään monia tarkentavia ja korjaavia työvaiheita. Uutena osiona inventointiin on otettu infrastruktuurin laajuuden arviointi paliskunnissa...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja