Aineiston tiedot

Tekijä (t):Storm, Anita
Routti, Heli
Nyman, Madeleine
Kunnasranta, Mervi
Helle, Eero
Aineiston nimi:På tal om säl : Regionala och nationella synpunkter och förväntningar på förvaltningen av sälstammarna
Verkko-osoite:https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/536789/raportti396b.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:ammattikalastus, halli, harmaahylje, hylkeet, itämerennorppa, kalatalous, kyselytutkimus
Kustantaja:RKTL
Painopaikka:Helsingfors
Vuosi:2007
Sivumäärä:65+bilagor
ISBN/ISSN:978-651-776-553-4 ; 1238-3325
Lehti/sarja ym.:Kala- ja riistaraportteja / Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Lisätietoa:nro 396B Som utgångspunkt för förvaltningsplanen för sälstammarna i Östersjön undersöktes hur olika intressegrupper ställer sig till sälen och förvaltningen av sälstammarna. De utvalda målgrupperna omfattar personer vilkas näring och vardag påverkas av sälen samt organisationer och myndigheter som arbetar med naturskydd, nyttjande av naturen eller övervakning av nyttjandet. I rapporten presenteras de synpunkter som kom fram i de cirka 250 skriftliga svar och muntliga 640 inlägg som samlats in. Attityden hos intressegrupperna som deltog i undersökningen var övervägande negativ och sälen betraktades problemcentrerat. Sälskadorna på fisket accentuerades för gråsälens del i hela kustområdet och för vikarens del i Bottenviken. Det ansågs också vara ett problem att bestående ersättningssystem saknas. Många konflikter pekades ut i förhållandet till sälen, vilket återspeglade sig i synpunkterna på skydd, jakt och myndigheternas åtgärder...
Sijainti:F-RKTL Kala- ja riistaraportteja