Aineiston tiedot

Tekijä (t):Walls, Mari toim.
Rönkä, Mia toim.
Aineiston nimi:Veden varassa : Suomen vesiluonnon monimuotoisuus
Verkko-osoite:
Aineistolaji:kirja
Asiasanat:hydrologia, limnologia, rehevöityminen, vesiekologia, vesiekosysteemit, vesieläimistö, vesiensuojelu, vesikasvillisuus, vesistönkuormitus, vesistöntutkimus, ympäristönsuojelu, ympäristöpolitiikka
Kustantaja:Edita
Painopaikka:Helsinki
Vuosi:2004
Sivumäärä:294
ISBN/ISSN:951-37-3850-7
Lehti/sarja ym.:
Lisätietoa:Teos on tehty yhteistyönä tutkijoiden ja tutkimustietoa käyttävien tahojen kanssa. Kirja välittää uusinta tietoa Suomen vesiluonnon monimuotoisuudesta, ihmisen vaikutuksesta vesiluontoon sekä mahdollisuuksista ja keinoista sen kestävään käyttöön. Teoksessa perehdytään luonnontieteellisten näkökohtien ohella kattavasti vesien käyttöön ja suojeluun liittyviin yhteiskunnallisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin sekä tarkastellaan vesiluonnon kestävän käytön arvoperustaa. Lisäksi esitetään näkemyksiä luonnon monimuotoisuuden seurannasta ja luonnon monimuotoisuutta koskevan tiedon käytöstä yhteiskunnassa. Kirja palvelee erityisesti vesialueiden suunnittelun ja käytön sekä vesiluonnon monimuotoisuuden parissa työskenteleviä päätöksentekijöitä, asiantuntijoita ja tutkijoita sekä opiskelijoita, mutta se soveltuu yleistajuisena perusteoksena kaikille Suomen vesiluonnosta kiinnostuneille. (Lähde: Kirjan takakansi)
Sijainti:H-Limnologia, isokokoiset ; A-Luonto, luonnonsuojelu